Under psykoterapien får du effektive værktøjer til at lokalisere, forstå og bearbejde dybe traumer, som kan komme til udtryk gennem voldsomme reaktioner, såsom angst, vrede eller lavt selvværd.

Psykoterapeutiske værktøjer

Fællestrækket for de psykoterapeutiske værktøjer er, at de anvendes under trygge og fortrolige samtaler.

Samtaleterapien har to indgangsvinkler: 

Tage udgangspunkt i en fysisk smerte, og derigennem finde den bagvedliggende årsag, eller tage udgangspunkt i følelsesmæssig ubehag, som eksempelvis angst, fobier eller dårligt selvværd. Du kan forvente at få lektier for mellem samtalerne. 

Du kan læse mere om de forskellige værktøjer som anvendes i klinikken. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig.

EFT/TFT

Tankefeltterapi

Alle former for ubehag kan lindres. Du vil hurtigt opdage at ubehaget forbundet med en tanke vil være mærkbart reduceret. Mellem konsultationerne vil du få nogle praktiske øvelser der hjælper dig med fuldstændigt at komme ud af ubehaget.

Tankefeltterapi er en traumeforløsende terapiform, der kombinerer samtaleterapi, en blid 'banken' også kaldet tapping, og sætninger klienten skal sige højt. Sammen finder vi traumet der udmønter sig i ubehaget. Vi går ind i traumet, så klienten endelig kan komme ud af traumet igen. Fidusen er at forløse grundtraumet som har rod til problemet. Nogle problemer kan være kommet gennem årelang mistrivsel, og kan derfor kræve flere konsultationer at få gennemarbejdet. 

Metoden er udviklet i 1980 af den amr. psykolog Roger Callahan. Gary Graig en af hans elever har videreudviklet denne teknik med diverse bekræftelser, som gør det nemt at hjælpe sig selv med f.eks. angst. Teknikker du i terapien også vil få med dig som hjælp til selv at kunne arbejde med det som fylder imellem sessionerne. 

Forstå sygdommen

Metasundhed

Metasundhed er en årsagsmodel til at forstå sygdomsprocesserne eller smerter og ubehag vi har i kroppen. Med Metasundhed arbejder vi med en analysemodel som bygger på læren om den fysiske manifestation af traumer i kroppen.

Smerter, sygdomme og andre lidelser opstår ofte efter vi har haft en forløsning på noget, ofte fordi noget er lykkedes eller på anden vis faldet på plads. Det er i denne regenerationsfase vi søger hjælp og eksempelvis går til lægen.

Et klassisk eksempel: Du glæder dig til at få ferie fra dit stressende job. Når du endelig får ferie, bliver du lagt ned med feber. Nu kan kroppen endelig restituere sig og går i reparation, her er feber en del af regenerationsprocessen. 

Du kan læse mere om Metasundhed på Metasundheddanmark.org eller under Mygind Institute.

TBT

Transbiologisk Traumeterapi

Gamle, dybtliggende og glemte traumer kan være årsag til voldsomme reaktioner og ubehag. Transbiologisk Traumeterapi har til formål at lokalisere og forløse disse traumer. Jeg støtter dig igennem hele forløbet, og som oftest vil du være i stand til at se hændelsen i et andet lys.


Traumer lagres i vores cellehukommelse, og aktiveres når vi oplever en trigger, hvilket fremkalder ubehag, der ofte får os til at reagere voldsomt. En trigger kan være alt fra en bestemt duft, hændelse, eller tanke

Med Transbiologisk Traumeterapi kan vi komme tilbage til dét traume, grundtraumet, der i første omgang skabte ubehaget, eller reaktionen. Alt dette foregår i trygge rammer. Gennem forløsningen af dette traume vil energien fra traumet slippe cellerne, som gør at nye traumer inden for samme tema ikke kan sætte sig fast som før.

Transbiologisk Traumeterapi tager udgangspunkt i Peak States modellen, der er udviklet af den canadiske psykolog Grant McFetridge.


How to design your own site - Click now